I+D

Año:
EspañaAndalucía
Gasto total en I+D 13.011.798.000 1.471.261.000
Gasto total en I+D 12.820.756.000 1.465.740.000
Gasto total en I+D 13.171.807.000 1.476.451.000
Gasto total en I+D 13.259.769.000 1.359.795.000
Gasto total en I+D 14.051.633.000 1.421.997.000
Participación sectores privados53,24 %36,73 %
Participación sectores privados53,08 %36,30 %
Participación sectores privados52,75 %34,35 %
Participación sectores privados53,98 %37,10 %
Participación sectores privados55,14 %37,32 %
Participación universidad28,03 %42,56 %
Participación universidad28,13 %43,06 %
Participación universidad28,12 %44,08 %
Participación universidad27,52 %42,58 %
Participación universidad27,11 %43,39 %
Participación administración pública18,72 %20,71 %
Participación administración pública18,79 %20,64 %
Participación administración pública19,13 %21,57 %
Participación administración pública18,50 %20,32 %
Participación administración pública17,76 %19,29 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,27 %1,06 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,24 %1,05 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,22 %1,02 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,19 %0,92 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,20 %0,92 %
Personal ocupado en I+D 203.302 24.139
Personal ocupado en I+D 200.233 23.633
Personal ocupado en I+D 200.866 23.519
Personal ocupado en I+D 205.873 23.121
Personal ocupado en I+D 215.713 24.439

Gasto en I+D en porcentaje del PIB