I+D

Año:
EspañaAndalucía
Gasto total en I+D 13.259.769.000 1.359.795.000
Gasto total en I+D 14.051.633.000 1.421.997.000
Gasto total en I+D 14.945.692.000 1.479.417.000
Gasto total en I+D 15.572.052.000 1.538.408.000
Gasto total en I+D 15.768.133.000 1.627.247.000
Participación sectores privados53,98 %37,10 %
Participación sectores privados55,14 %37,32 %
Participación sectores privados56,77 %37,32 %
Participación sectores privados56,40 %36,53 %
Participación sectores privados55,89 %36,47 %
Participación universidad27,52 %42,58 %
Participación universidad27,11 %43,39 %
Participación universidad26,40 %43,57 %
Participación universidad26,59 %44,10 %
Participación universidad26,65 %44,73 %
Participación administración pública18,50 %20,32 %
Participación administración pública17,76 %19,29 %
Participación administración pública16,83 %19,11 %
Participación administración pública17,01 %19,36 %
Participación administración pública17,46 %18,79 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,19 %0,92 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,20 %0,92 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,24 %0,92 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,25 %0,93 %
Gasto en I+D en porcentaje del PIB1,41 %1,04 %
Personal ocupado en I+D 205.873 23.121
Personal ocupado en I+D 215.713 24.439
Personal ocupado en I+D 225.696 24.732
Personal ocupado en I+D 231.413,30 24.870,10
Personal ocupado en I+D 231.769,10 25.907,90

Gasto en I+D en porcentaje del PIB